Nieuwsbrief Ayenda 2019

Beste vrienden van Ayenda,

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we jullie graag op de hoogte stellen van de recente ontwikkelingen en de nabije toekomst van het onderwijs op het Fatimiya College in Jaghori, dat we sinds 2011 kunnen steunen dankzij jullie bijdragen!

Een moeilijk jaar

2018 was een moeilijk jaar voor Jaghori. Gedurende de zomermaanden is de Taliban een offensief begonnen in de provincie Ghazni, waar het district Jaghori ligt. Dit deel van Afghanistan stond lange tijd bekend als een van de meest veilige en vrije gebieden van Afghanistan. Met name wat betreft onderwijs geldt dit deel van het land als uniek: vrijwel alle meisjes gaan hier naar school. Daarbij is Jaghori de plek waar veel vrouwen met een prominente maatschappelijke positie vandaan komen.

De New York Times beschreef deze situatie in hun verslaggeving van de oprukkende Taliban en de gevechten met regeringstroepen. Dit is de link naar het artikel. Het is de moeite waard om het te lezen en de foto’s te bekijken, om een beter beeld te krijgen van Jaghori. De tragiek is dat juist deze bijzondere situatie de reden is dat de Taliban het op deze streek gemunt heeft. De New York Times citeert een lokale medewerker van een weeshuis en school die vertelt dat de Taliban Jaghori onder controle wil krijgen, omdat er veel meisjes naar school gaan.

Na een korte periode waarin het moeilijk was om contact te krijgen met het Fatimiya College, zijn we inmiddels op de hoogte van hoe het met de school gaat. We hebben verschillende malen gesproken met de heer Zamiri, het hoofd van de school. Hij vertelt ons dat de Taliban in kleine groepen verschillende dorpen in de omgeving bezet houdt. Het Afghaanse leger is op veel plaatsen present om de bevolking te verdedigen en te beschermen. Ook de mensen zelf bewapenen zich en maken zich op voor zelfverdediging. Er is veel spanning en angst. Daar waar de Taliban de macht overneemt proberen ze de mensen gerust te stellen en beweren ze, dat alle culturele activiteiten en het onderwijs aan jongens én meisjes gewoon door kunnen gaan. Maar niemand is er gerust op dat dit zo gaat.

Het Fatimiya College blijft open

Een klein lichtpuntje is dat het Fatimiya College nog steeds open is. Het dorp waar ‘onze’ school ligt, is nog niet aangevallen, al is deTaliban tien kilometer verderop wel actief. Er komen nog steeds meisjes naar school, maar minder dan normaal, onder andere omdat veel families gevlucht zijn. Ondanks alles zijn er tentamens afgenomen aan het einde van het schooljaar (het schooljaar eindigt eind december, men heeft een lange winterstop). Van de 816 leerlingen hebben er 635 tentamens gemaakt en daarvan zijn er 623 geslaagd.

De heer Zamiri probeert de school open te houden zolang als het kan. Hij heeft dit in de jaren negentig ook gedaan, toen de Taliban het hele land overheersten. Met gevaar voor eigen leven, zo vertelt hij ons, maar het is destijds gelukt. Dit heeft ons doen besluiten om de steun aan het Fatimiya College voort te zetten, in de hoop dat we het onderwijs voor meisjes in Jaghori kunnen bestendigen.

Wat deden we het afgelopen jaar?

Het Fatimiya College heeft in totaal 2400 euro ontvangen van de stichting Ayenda Jaghori, opgesplitst in drie termijnen. Dit geld is gebruikt om vier extra docenten aan te nemen. Het belang van voldoende goede leraren is een prioriteit voor de school en bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. In totaal zijn er nu twintig leraren, waaronder zestien vrouwen. De leerlingen krijgen les in wiskunde, chemie en biologie. Ook aardrijkskunde, geschiedenis, sociologie, maatschappijleer, en de
talen Pashtoe, Dari en Engels staan op het rooster.

Gemiddeld volgen de meisjes onderwijs tot klas 7 (in totaal zijn er 12 klassen), dan zijn ze 12-13 jaar. Er studeren steeds meer meisjes af, dat wil zeggen ze behalen het eindexamen in klas 12 (vergelijkbaar met ons havo-niveau). Dit jaar waren dit 47 meisjes. Enkele jaren geleden waren dat er nog maar 11. We hopen dat deze trend zich kan doorzetten het komende jaar.

Wat gaan we doen in 2019?

In maart start weer een nieuw schooljaar, en als de situatie kan blijven zoals die nu is, zal het Fatimiya college dan ook weer van start gaan. Ons doel is om onze bijdrage van 2500-3000 euro per jaar aan de school voort te zetten. Dit is een voor de stichting haalbaar doel en het maakt voor het Fatimiya College een groot verschil. Zonder dit geld is het moeilijk voldoende docenten aan te houden, omdat de bijdrage vanuit de overheid te klein is en vaak met grote vertraging wordt
uitbetaald. Iedere paar maanden voeren we een telefoongesprek met de heer Zamiri die ons op de hoogte houdt van de ontwikkelingen rondom de school. Ook schrijft hij elk jaar een jaarverslag en stuurt hij ons aanwezigheidslijsten van de school.

We zijn dit jaar begonnen met goed nieuws. De Stichting Boeken Steunen Mensen uit Venlo heeft besloten Stichting Ayenda Jahgori te helpen met een substantiële bijdrage. We zijn deze stichting daarvoor zeer dankbaar.

We hopen dat u de stichting Ayenda Jaghori ook in het nieuwe jaar wilt blijven steunen. We hebben inmiddels een groep trouwe donoren die het de afgelopen jaren mede mogelijk heeft gemaakt dat Jaghori een plek is van onderwijskansen voor meisjes in Afghanistan.

Graag vragen wij u een bijdrage voor dit nieuwe schooljaar te overwegen. Met uw hulp kunnen wij het Fatimiya College verzekeren dat ze ook in de toekomst goed onderwijs kunnen blijven bieden. Als suggestie vragen we u om 25 of 50 euro te doneren, maar uiteraard zijn we blij met elke bijdrage. Uw gift is belasting aftrekbaar vanwege onze ANBI-status.

Mocht u vragen hebben, of meer willen weten over Ayenda of de situatie in Jaghori, aarzel niet om ons te schrijven of te bellen.

Met veel dank, namens het bestuur,

Tonnie van Kessel, voorzitter

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws