Nieuwsbrief Ayenda 2020

Beste vrienden van Ayenda,

Bij ons begint een nieuw schooljaar in augustus of september. Op het Fatimiya College, dat we dankzij jullie steun nu al negen jaar helpen om onderwijs te bieden aan alle meisjes in Jaghori, start een nieuw schooljaar in maart. Momenteel is het winter in Afghanistan, ligt er een dik pak sneeuw bij de school en hebben de leerlingen vakantie. Een mooi moment om jullie om de hoogte te stellen van ontwikkelingen bij stichting Ayenda Jaghori.

Nieuwsbrief 2020

Hoe gaat het met de school?

Verdeeld over 12 leerjaren stonden er afgelopen schooljaar bijna negenhonderd leerlingen ingeschreven op het Fatimiya College, waarvan er 55 hebben meegedaan aan het centraal (eind) examen. 33 van hen zijn geslaagd, en komend jaar gaan er weer ruim vijftig leerlingen op voor dit examen.

De heer Zamiri, hoofd van de school(met wie wij 3 keer per jaar bellen) vermeldt het volgende:

“Om hun schooltijd goed af te ronden is het belangrijk dat de leerlingen van het Fatimiya voldoende onderwijs en aandacht krijgen. Daarom heeft Ayenda het afgelopen jaar bijgedragen aan de betalingen voor de salarissen voor de leraren. Vanwege onvoldoende middelen vanuit de overheid, blijven docenten vaak
onbetaald, en dreigt het gevaar dat ze besluiten om niet te werken. Het aantal leerlingen is toegenomen en het docentenkorps is meegegroeid. Ayenda levert een cruciale bijdrage aan het instandhouden van voldoende onderwijzers voor alle leerlingen.”

Voor Afghanistan was het geen gemakkelijk jaar. Dat merkten we aan de berichten van de heer Zamiri, het schoolhoofd. Door aanvallen van de Taliban was 2019 nog onveiliger dan het vorige. In een brief die hij ons stuurde, vertelde hij dat de weg naar Kaboel te onveilig was, waardoor het soms moeilijk was om onze geldstortingen op te halen. Inmiddels is de weg weer open. ‘Het is nu veilig in Jaghori’, schrijft de heer Zamiri.

De heer Zamiri stuurde ons verder wat feiten en cijfers over de school:

  1. De school is door Japan gebouwd.
  2. Ongeveer 80% van de leerlingen beschikken over lesboeken.
  3. Voor 90% van de leerlingen hebben we meubels.
  4. 90% van de leraren zijn goedgeschoold en vrouwen(!)
  5. 95% van de leerlingen beschikken over schrijfmateriaal.
  6. 98% van de ouders zijn voorstaanders van onderwijs voor meisjes.
  7. 80% van de ouders moedigen het voortzetten van de studies aan bij hun dochters.
  8. Op de school hebben we nu solar-systeem voor elektriciteit, waterput en toiletten.
  9. De school is nu omheind.

Hoe belangrijk het is om te blijven bijdragen aan het versterken van de positie van vrouwen in Afghanistan, blijkt uit dit artikel van de New York Times:

Bestuur Ayenda:

Binnen het bestuur van Ayenda heeft een wisseling plaatsgevonden. Mieke Stroucken heeft de functie van penningmeester overgenomen van Zuhal Atai, die secretaris blijft. Samen met Wahid Ahmadi blijft Zuhal nauw betrokken bij Ayenda, onder andere door het contact te onderhouden met de heer Zamiri en bij het
vertalen van brieven en aanwezigheidslijsten.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage van het afgelopen jaar! Ayenda kan daarmee nog steeds voldoen aan de financiële afspraken met het Fatimyia college, maar we
hebben uw hulp daarbij wel nodig. Wij vragen u dan ook om ons(blijvend) te steunen met uw bijdrage!

Het rekening nummer van Ayenda: IBAN: NL71TRIO0198525265
Bij vragen kunt u mailen met mieke.stroucken@gmail.com

Graag sluiten we af met een stuk uit een brief die we kregen van Parwana,een van de leerlingen van het Fatimiya College.

“Wij in Afghanistan willen heel graag vrede en vooral wij meisjes willen heel graag in vrede leven, onderwijs genieten en samen met onze broeders ons land opbouwen’, schrijft ze. ‘Ik studeer in 2020 af van de middelbare school en neem deel aan het centraal examen. Ik hoop dat ik voldoende resultaat behaal om vervolgens journalistiek te studeren, en mijn land te dienen. Ik hoop tevens dat alle meisjes in mijn land toegang krijgen tot onderwijs en dat er vrede komt.”

Namens Parwana, en alle andere leerlingen uit Jaghori, bedankt voor uw aanhoudende steun aan Ayenda.

Namens het bestuur , Tonnie van Kessel, voorzitter

Hieronder treft u aan foto’s die ons recent(december 2019)werden opgestuurd uit Jaghori. Diploma-uitreiking:

diploma-uitreiking

Leerlingen:

De brief van de schooldirecteur Zamiri en van Parwana:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws