Over ons

Sinds de oprichting in 2011 is Ayenda Jaghori verbonden met het Fatimiya College. Deze meisjesschool in Jaghori, een kleine stad in het zuidoosten van Afghanistan, verzorgt lessen voor circa 550 leerlingen van 6 tot 18 jaar. Onze stichting heeft de missie om de onderwijsmogelijkheden van de meisjes te verbeteren door het verstrekken van aanvullende financiële middelen.

Voor meisjes in Afghanistan is naar school gaan alles behalve vanzelfsprekend. Op elke zes jongens die de middelbare school hebben afgemaakt, heeft slechts één meisje in Afghanistan dat niveau bereikt. Het land staat daarmee ver boven aan de Gender Inequality Index van de Verenigde Naties.

Onze doelen zijn:

  • Het bevorderen van onderwijs aan meisjes van 6 tot 18 jaar;
  • Het bevorderen van de verbondenheid tussen Nederland en Jaghori;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Wie zijn wij?

over ons
V.l.n.r.: Tonnie, Zuhal en Mieke.

Tonnie van Kessel, voorzitter sinds 2017:

Sinds 2017 ben ik de voorzitter van Stichting Ayenda, daarvoor was ik al betrokken via vriendschappelijke contacten met Wahid en later Zuhal. Wahid heb ik leren kennen via vluchtelingenwerk Venlo. Men zocht een gastgezin voor een alleenstaande minderjarige asielzoeker (destijds AMA genoemd) en zo is Wahid terechtgekomen in ons gezin van drie kinderen. Hieruit is een levenslange vriendschap ontstaan en de betrokkenheid met zijn land. Ik voel me zeer verbonden met de meisjes en de vrouwen van Afghanistan die zich zo graag zich willen ontwikkelen en leren, maar dit niet mogen.

Zuhal Atai, bestuurslid:

“Men moet van de wieg tot het graf kennis vergaren en leren” en “Onderwijs is de sleutel tot succes” zijn twee motto’s waarmee ik ben grootgebracht. Het eerste is door profeet Mohammad gezegd en in een gedicht verwerkt door een voorname Perzische dichter Ferdowsi. Het andere motto werd regelmatig op de muren op straat geschreven. Ik heb altijd in beide leuzen geloofd en mijn huidige leven is het bewijs dat die leuzen kloppen. Ik heb veel kansen gehad en wil graag dezelfde kansen bieden aan meisjes in Afghanistan. Met die gedachte heb ik samen met Wahid Ahmadi en Anna Custers de stichting Ayenda Jaghori opgericht. Ayenda Jaghori biedt financiële steun aan een school in Jaghori en maakt daarmee onderwijs voor kansarme meisjes in Afghanistan mogelijk.

Mieke Stroucken, penningmeester:

Mijn naam is Mieke Stroucken en ik ben sinds 2019 penningmeester van de stichting Ayenda Jaghori. Ik ontmoette Wahid en Zuhal voor het eerst bij Tonnie van Kessel, onze voorzitter. Onder de indruk van de persoonlijke verhalen, hoorde ik toen ook over de stichting Ayenda Jaghori die het onderwijs aan meisjes in Afghanistan, in de provincie Jaghori, ondersteunt. Dat sprak mij, als voormalig docent, meteen aan, maar meer nog het feit dat het onderwijs op het Fatimiya College speciaal voor meisjes is! Ik ben er van overtuigd dat onderwijs voor vrouwen de sleutel naar meer vrijheid kan zijn! Alhoewel we waarschijnlijk nooit “onze” school kunnen bezoeken, leveren de telefoongesprekken met het hoofd van de school, de heer Zamiri, iedere keer weer genoeg vertrouwen en energie op om door te gaan met onze ondersteuning! 

Vrijwilligers:

Wahid Ahmadi: zorgt voor de contacten met Afghanistan (hij spreekt de taal) en de school en is betrokken bij de sponsoracties.

Casper Thomas: is journalist bij de Groene Amsterdammer, schrijft mee aan nieuwsbrieven en jaarverslagen.

Onze initiatieven

De afgelopen tien jaar hebben we jaarlijks 2500-3000 euro gedoneerd aan de school. Gedurende de eerste jaren werd het geld besteed aan leermiddelen, zoals schrijfmateriaal en schriften voor de meisjes die dit niet zelf konden betalen. De laatste vijf jaar is het geld besteed aan salarissen voor extra leraren. Voor het onderwijs en materiaal zijn andere wegen gevonden. Leraren zijn moeilijk te krijgen en betaling van salarissen door de overheid blijft vaak achter.

Het is de school gelukt om open te blijven ondanks alle problemen met oorlog (vóór overname regering), de pandemie en de economische crisis. Ook is het leerlingenaantal op peil gebleven en haalden méér meisjes dan voorheen hun eindexamen.

Met uw bijdrage krijgen Afghaanse meisjes beter onderwijs

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mieke.stroucken@gmail.com.