Over ons

Sinds de oprichting in 2011 is Ayenda Jaghori verbonden met het Fatimiya College. Deze meisjesschool in Jaghori, een kleine stad in het zuidoosten van Afghanistan, verzorgt lessen voor circa 550 leerlingen van tussen de 6 en 18 jaar. Onze stichting heeft de missie om de onderwijsmogelijkheden van de meisjes te verbeteren door het verstrekken van aanvullende financiële middelen.

Voor meisjes in Afghanistan is naar school gaan alles behalve vanzelfsprekend. Op elke zes jongens die de middelbare school hebben afgemaakt, heeft slechts één meisje in Afghanistan dat niveau bereikt. Het land staat daarmee ver boven aan de Gender Inequality Index van de Verenigde Naties.

Onze doelen zijn:

  • het bevorderen van de ontwikkeling en ontplooiing van de inwoners in Jaghori in het algemeen en van vrouwelijke inwoners in het bijzonder;
  • het bevorderen van onderwijs en opleidingen, met name in de gezondheidszorg;
  • het bevorderen van de verbondenheid tussen Nederland en Jaghori;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onderwijs stimuleren

Vaak hebben Afghaanse families te weinig geld om de jaarlijkse schoolbijdrage te betalen. De leraren vragen dagelijks om het schoolgeld, en de wetenschap dat ze dat nooit volledig zullen kunnen betalen, weerhoudt meisjes ervan naar school te komen. Als gevolg krijgen de leraren slechts een gedeelte van hun salaris uitbetaald, waardoor zij vaker afwezig zijn. Ook de meisjes die wél hun schoolgeld hebben betaald, krijgen daardoor geen volledig onderwijs.

Aan het begin van elk schooljaar stuurt de school ons een lijst met daarop de namen van alle meisjes waarvan de familie moeite heeft het schoolgeld te betalen. Door de helft van het schoolgeld van deze meisjes te betalen, stimuleren we hen om het hele jaar naar school te komen en kunnen leraren hun volledige salaris ontvangen.

Waarom de helft van het schoolgeld?

Onze filosofie is dat mensen zelf maatschappelijke activiteit moeten ondernemen. Door een project te ondersteunen, maar niet de volledige financiële verantwoordelijkheid te nemen, hopen we dat iedereen bijdraagt aan het uiteindelijke doel: onderwijs voor alle meisjes in Jaghori.

Met een bijdrage

van 5 euro

kan één meisje

een jaar lang

naar school.

Mieke Stroucken, Penningmeester

Ayenda Jaghori helpt het Fatimiya College via donaties verzameld in Nederland. Voor 550 leerlingen wordt de schoolkosten vergoed en 150 leerlingen krijgen schrijfmateriaal. De salarissen van zeven leraren worden met hulp van Ayenda Jaghori betaald.

Ons bestuur bestaat uit Tonnie van Kessel (voorzitter), Zuhal Atai (secretaris) en Mieke Stroucken (penningmeester). Vaste vrijwilligers zijn Wahid Ahmadi en Casper Thomas.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mieke.stroucken@gmail.com. Donaties kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL71TRIO0198525265 ten name van Stichting Ayenda Jaghori.