Contact

Ons bestuur bestaat uit Tonnie van Kessel (voorzitter), Zuhal Atai (secretaris) en Mieke Stroucken (penningmeester). Vaste vrijwilligers zijn Wahid Ahmadi en Casper Thomas. Alle betrokkenen doen hun werk onbezoldigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mieke.stroucken@gmail.com

Donaties kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL71TRIO0198525265 ten name van Stichting Ayenda Jaghori.