Fatimiya College

Sinds de oprichting in 2011 is Ayenda Jaghori verbonden met het Fatimiya College. Deze meisjesschool in Jaghori, een kleine stad in het zuidoosten van Afghanistan, verzorgt lessen voor circa 550 leerlingen van tussen de 6 en 18 jaar. Onze stichting heeft de missie om de onderwijsmogelijkheden van de meisjes te verbeteren door het verstrekken van aanvullende financiële middelen.

Over de school

Het Fatimiya College heeft in totaal zestien leerkrachten, drie bedienden en een directeur. Klassen 1-5 krijgen ‘s ochtend les en klassen 6-12 krijgen ’s middags les. Er wordt lesgegeven in onder andere taal, religie, natuurkunde, wiskunde en biologie. Verder wordt er sport georganiseerd en krijgen de leerlingen les in creatieve vakken zoals tekenen en kalligrafie.

De school heeft twee gebouwen met 22 klaslokalen en 10 toiletten. De inschrijvingen van de school beginnen aan het einde van schooljaar, het jaar begint met het Afghaanse Nieuwjaar in maart. Er wordt twee keer per jaar getoetst.

Ongeveer de helft van de leerlingen heeft financiële hulp nodig. Ze kunnen het schoolgeld en het lesmateriaal niet zelf betalen. Vaak gebeurt het dat de meisjes spijbelen of de school veel te vroeg verlaten, omdat ze zich schamen dat ze het schoolgeld niet kunnen betalen.

Daarnaast is er onvoldoende geld voor de salarissen van de leraren. Wanneer de leraren hun salaris niet tijdig ontvangen, gaan ze vaak op zoek naar ander werk, met als gevolg een tekort aan leerkrachten en meer lesuitval.

Geschiedenis van de school

Het Fatimiya College werd in 1371 (1992) geopend. Aanvankelijk werd de school gefinancierd door een Zweedse stichting, onder leiding van mevrouw Aquila Sultani en de heren Abdullah Tawassuli en Muhammad Jumma Zamiri. Zes jaar na oprichting werd de financiële verantwoordelijkheid overgenomen door de Shuhada Organization en de overheid. In 1379 (2000) werd de school volledig een overheidsschool en werd deze verder ondersteund door de dorpsbewoners. Tot 1390 (2011) werd de school geleid door Muhammad Jumma Zamiri en Ataullah Nabizada.

Sinds 2011 krijgt het Fatimiya College ook financiële steun van de Stichting Ayenda Jaghori en dorpsbewoners. De school staat nu onder leiding van de heren Nazarie en Atullah Nabizada. Er zijn 23 personeelsleden, waarvan er zestien vrouw en zeven man zijn. Daarnaast heeft heeft de school een huishoudelijke medewerkster en een conciërge in dienst. In 1389 (2019) werd de culturele vereniging (Unassiya Monis) opgericht, die onder leiding van de heer Zamiri aan kwaliteit van het onderwijs werkt.

Tussen 2004 en 2021 hebben 718 meisjes hun middelbare schooldiploma gehaald. Dit was niet mogelijk geweest zonder de steun van diverse welwillende en behulpzame mensen, aldus Zamiri. Voor meer informatie kun je contact opnemen via mieke.stroucken@gmail.com. Donaties kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL71TRIO0198525265 ten name van stichting Ayenda Jaghori.