Jaarverslag Ayenda 2021

Beste vrienden van Ayenda,

In onze jaarlijkse nieuwsbrief brengen we jullie graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent het werk van de stichting Ayenda, de omstandigheden in Jaghori o.a op het Fatimiya College, en in Afghanistan.

Om met het laatste te beginnen: het is sinds de machtsovername door de Taliban erg moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie in Afghanistan. Er zijn vrijwel geen lokale, onafhankelijke nieuwsbronnen en verklaringen van de Taliban-regering zijn moeilijk te wegen. Volgens veel buitenlandse media is de situatie in het land betrekkelijk veilig, maar er zijn tegelijk veel berichten over ontvoeringen en verdwijningen van vrouwenactivisten en arrestaties van kritische mensen en journalisten. Lees ook: Afghan Women Watching the Walls Close In

Als Stichting Ayenda zijn we natuurlijk in het bijzonder geïnteresseerd in de situatie met betrekking tot het onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs heeft aangekondigd dat met ingang van het nieuwe schooljaar (21 maart) de scholen weer opengaan en zowel jongens als meisjes les kunnen krijgen, ook meisjes boven de 12 jaar. Op initiatief van de Verenigde Staten heeft de internationale gemeenschap aangegeven dat de salarissen van docenten betaald zullen worden met buitenlands hulp, bv van Unicef en de Wereldbank. We weten nu nog niet of dit alles doorgang gaat vinden.

Economische crisis in Afghanistan

Sinds de machtsovername door de Taliban is de Afghaanse economie volledig in elkaar gestort. Het land is afgesloten van het internationale financiële verkeer en hulpgeld is stopgezet. Wel wordt er inmiddels gesproken over nieuwe financiële steun aan Afghanistan via de Wereldbank. Dat geld zou moeten gaan naar landbouw, onderwijs en gezondheidszorg.

Deze winter is daarmee bijzonder zwaar in Afghanistan. Economische crisis in combinatie met mislukte oogsten en streng winterweer heeft geleid tot grote voedselonzekerheid. Lees daarover bijvoorbeeld deze reportage.

Laatste bericht uit Jaghori

Uit ons meeste recente gesprek met de heer Zamiri, hoofd van de school, en de berichten die Zuhal en Wahid (via hun familie) krijgen valt op te maken dat momenteel redelijk veilig is in de provincie Ghazni en de plaats Jaghori. De meeste mensen wachten af hoe het Taliban-bewind zich precies zal ontwikkelen, maar ze voelen zich onzeker en gespannen.

Hoewel de situatie niet zo ernstig is als op sommige andere plekken in Afghanistan, zijn er wel tekorten aan voedsel en brandstof. Daarom heeft Ayenda de afgelopen tijd ongeveer 45 arme families ondersteund met voedselpakketten. Dit was nieuw voor onze stichting, omdat we ons aanvankelijk alleen op onderwijs hebben gericht. Maar vanwege onze betrokkenheid bij Jaghori hebben we besloten dat het onder de huidige omstandigheden goed is om onze missie uit te breiden. Het is mogelijk gebleken om via tussenpersonen geld over te maken, en tot nu toe is het geld goed aangekomen.

Volgens heer Zamiri zijn de meisjes in Jaghori jonger dan twaalf het afgelopen half jaar naar school blijven gaan, voor zover dat mogelijk was gezien de Covid-situatie. Hij vertelde ons dat na 21 maart ook de meisjes boven de twaalf weer naar school komen. Vanwege de onzekerheid (de ontslagen leraren zijn op zoek gegaan naar ander werk) is een tekort aan vijf docenten ontstaan. Zamiri beraadt zich op een oplossing, en Ayenda kijkt hoe we hierbij kunnen helpen.

10 jaar Ayenda

Afgelopen jaar vierde onze stichting het tienjarig jubileum, hetgeen een mooi moment was voor een korte terugblik. Ayenda heeft in al die jaren constante financiële steun aan het Fatimyia College gegeven. Onze jaarlijkse bijdrage aan de school is steeds tussen de 2500 en 3000 euro geweest. Het geld is aanvankelijk besteed aan de eigen bijdrage van arme meisjes, die vijf euro per meisje bedroeg. Dit is later veranderd in een bijdrage voor het aanstellen van extra leraren en voor leermiddelen voor de meisjes.

Dit heeft resultaten opgeleverd. In de loop van de afgelopen tien jaar zijn er meer meisjes naar school gekomen, zijn er meer meisjes afgestudeerd in de bovenbouw en is het in de regio Jaghori steeds normaler geworden dat meisjes naar school gaan en geletterd horen te zijn. Ouders zijn hier steeds meer van overtuigd geraakt, zo krijgen we te horen van onze contacten ter plaatse.

Het jubileum is ook gevierd op het Fatimiya College. Medio 2021 vond er een bijeenkomst plaats, waarbij op het schoolplein de Nederlands vlag werd gehesen en Zamiri een toespraak heeft gehouden. Alle meisjes in de onderbouw hebben een mooie pen gekregen en die in de bovenbouw een mooi schrift. De leraren hebben het gevierd met een lunch met thee en koek.

Financieel was het een goed jaar voor Ayenda, met bijzondere bijdragen van de Rotary Venlo maar ook van individuele sponsoren. Onze oproep om noodhulp heeft meerdere vrienden van Ayenda bewogen een extra donatie te doen. We hebben daarmee voldoende middelen kunnen ophalen om onze totale jaarlijkse bijdragen aan het Fatimiya College op peil te houden én voedselhulp aan de armste gezinnen uit Jaghori te verstrekken. Daartoe hebben we inmiddels 4 keer extra geld gestuurd voor voedsel en brandstof (3500 euro vanaf december). Veel dank aan alle donateurs!

Het komende jaar

2022 wordt een spannend jaar voor Afghanistan en voor Ayenda. We zijn zeer benieuwd in hoeverre het onderwijs in Jaghori zich zal hervatten en in hoeverre het curriculum beïnvloed zal worden door de nieuwe machthebbers in het land. We blijven voornemens om de school te steunen, zoals we de afgelopen tien jaar hebben gedaan.

Daarbij blijven we voorlopig helpen met geld voor voedsel en brandstof, zoals we het afgelopen jaar voor het eerst deden. Hoewel er momenteel geen extreme armoede heerst in Jaghori, zijn er nog steeds te veel gezinnen die onvoldoende middelen hebben voor dagelijkse benodigdheden. We hopen dat u ons wilt blijven steunen. Op die manier kunnen we ook de komende jaren blijven zorgen dat het iets
beter gaat in Jaghori.

Hartelijke groeten van het bestuur,

Tonnie van Kessel, Zuhal Atai en Mieke Stroucken (penningmeester)

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws