Crisis in Afghanistan, hoe nu verder?

Beste vrienden van Ayenda, 

Ongetwijfeld hebben jullie de afgelopen tijd de verontrustende berichten uit Afghanistan gevolgd. De machtsovername door de Taliban heeft ook de toekomst van de leerlingen in Jaghori en het werk van Ayenda plotseling onzeker gemaakt. Eén van de directe gevolgen is dat er een economische crisis dreigt voor het land. Daarbij was er al sprake van droogte en stijgende voedselprijzen, met honger tot gevolg. 

We hebben 26 september jl. telefonisch contact gehad met het hoofd van de school, de heer Zamiri. De situatie is erg gespannen en onzeker. De Taliban hebben ook in Jaghori de macht overgenomen. Wat betreft het onderwijs hebben ze gemeld dat de meisjes boven 12 jaar niet meer naar school mogen (dus klas 1 t/m 6 mag open, maar klas 7 t/m 12 niet meer). De leraren van deze klassen krijgen geen salaris meer en zitten thuis. 

De Taliban heeft aangekondigd ook met een curriculumwijziging te komen, wat naar verwachting zal inhouden dat er meer Koran onderwijs komt. Volgens Zamiri komen de jonge meisjes nog wel naar school op dit moment. Hij en zijn collega’s zijn bang voor wat er komen gaat, maar zijn niet van plan om te vluchten. Ze blijven de school tot het laatste moment ondersteunen. 

De grootste directe bedreiging is de voedselschaarste en de armoede ten gevolge van verlies van werk, schaarste en de economische recessie. Dit is in heel Afghanistan het probleem, zie dit artikel uit het NRC. Gevraagd naar welke hulp ze op dit moment kunnen gebruiken is (wederom) een bijdrage voor voedsel het meest urgent. Wij betreuren deze ontwikkelingen ten zeerste en leven mee met onze school, de meisjes die niet meer naar school kunnen, hun families die in armoede leven en met de leraren die zonder werk zitten. 

Enkele maanden geleden werd op de Fatimiya school nog het tienjarig jarig bestaan gevierd van Ayenda (zie de foto’s hieronder).

ayenda jaghori klaslokaal
crisis in afghanistan

Hoe nu verder?

Belangrijk voor alle betrokkenen is onze morele steun, die zeer gewaardeerd wordt. Intussen is het mogelijk om op beperkte schaal geld te sturen. Het bestuur heeft besloten om humanitaire hulp te verlenen en een bijdrage te leveren voor voedselpakketten. Net zoals vorig jaar toen de pandemie het hoofdprobleem was. Deze zijn bedoeld voor de leraren die zonder werk zitten en de armste gezinnen van de kinderen. 

Indien u in staat bent een extra donatie te doen aan Ayenda, dan zijn we daarmee erg blij! En we houden u op de hoogte. Over de situatie voor meisjes en vrouwen in Afghanistan biedt het International Rescue Committee op deze pagina verdere informatie.

Namens het bestuur van Ayenda, 

Tonnie van Kessel, voorzitter

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws