Jaarverslag Ayenda 2020

Beste vrienden van Ayenda,

Graag stellen we jullie aan het begin van dit nieuwe jaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van onze stichting die zich inzet voor het onderwijs in Jaghori, Afghanistan. Het Fatimiya College, de meisjesschool die we ieder jaar ondersteunen, blijft cruciaal voor de toekomst van deze regio. Ondanks de moeilijke omstandigheden gaan we door met het helpen van deze school.

2020: Covid in Jaghori

Het afgelopen jaar werd ook in Jaghori getekend door de corona-uitbraak. Een lockdown, waartoe ook in Afghanistan werd besloten, viel in de eerste fase van het schooljaar, dat in maart begint. Hoewel het openbare leven in Afghanistan noodgedwongen vrij snel weer op gang kwam, bleven de scholen dicht tot oktober, waarna al snel de gebruikelijke winterstop volgde. Dit alles is ons verteld door de directeur van het Fatimiya College, de heer Zamiri, met wie we meerdere keren per jaar bellen. Hij zegt dat er sprake is van een ‘verloren jaar’ voor zijn leerlingen.

Omdat de leerlingen nauwelijks op school zijn geweest is er ook weinig zicht op hun voortgang en thuissituatie. Online-onderwijs is geen mogelijkheid geweest in Jaghori omdat vrijwel niemand over een internetverbinding beschikt. Volgens Zamiri is er echter wel op diverse plaatsen privé onderwijs georganiseerd door ouders en dorpsraden, of konden de leerlingen via de moskee extra lessen krijgen. Zo is de achterstand minder dan gedacht en hoopt men bij het begin van het nieuwe schooljaar de draad weer te kunnen oppakken. Het aantal covid besmettingen is in de regio Jaghori beperkt gebleven. Ongeveer 20 leerlingen hebben corona gehad, maar geen van de leraren is ziek geweest.

Nieuwe projecten:

De corona-uitbraak deed ook een bijzonder beroep op de stichting Ayenda. Omdat de pandemie het economisch verkeer deels stillegde en verschillende gezinnen hierdoor hun inkomen kwijtraakte, ontstond er een tekort aan voedingsmiddelen. Dankzij extra donaties kon Ayenda bijspringen met een bijdrage voor voedselpakketten voor gezinnen die het financieel moeilijk hadden. Onderaan deze nieuwsbrief zijn wat foto’s van deze bijzondere actie bijgevoegd.

De heer Zamiri (hoofd van de school) registreert de uitgedeelde voedselpakketten.

Ook kwam er via de heer Zamiri een verzoek om een dependance van de school te
steunen. Deze school van 400 leerlingen wordt bezocht door zowel jongens als meisjes. Het is een particulier initiatief van ouders dat bestaat sinds 2008. Veel kinderen in de meer afgelegen dorpen van Jaghori zouden kilometers moeten lopen om naar het Fatimiya College te komen. Deze tweede schoollocatie is voor hen dichter in de buurt. Er is echter te weinig geld om alle leraren te betalen. Vanwege de nauwe banden met het Fatimiya College hebben we besloten ook deze school met een gift te helpen. Hetgeld is net als in Fatimyia college besteed aan salarissen van de leraren (in dit geval zeven leraren).

Dependance school in Bilaw

2021: tien jaar Ayenda

2021 is een bijzonder jaar voor onze stichting. Het is tien jaar geleden dat we samen met Wahid Ahmadi en Zuhal Atai, die beiden op jonge leeftijd van Afghanistan naar Nederland kwamen, zijn begonnen met steun aan het onderwijs in Jaghori. Tien jaar geleden kozen we voor de naam ‘Ayenda’, wat toekomst betekent. Dit vat nog altijd onze missie samen: een beter toekomstperspectief voor Afghanistan door onderwijs.

Wij zijn niet de enigen die stilstaan bij wat er het afgelopen decennium is gebeurd in Afghanistan. De Volkskrant bracht onlangs een mooie reportage waarin ze met een Nederlandse diplomaat terugkeerde naar Afghanistan, tien jaar nadat daar de Nederlandse missie daar werd beëindigd. Het levert een gemengd beeld op. Sommige meisjesscholen liggen er verlaten bij, andere zijn nog in bedrijf.
U kunt het stuk uit De Volkskrant hier lezen:

Wat ons betreft laat dit zien hoe belangrijk blijvende steun aan het onderwijs in
Afghanistan is, en daarom vragen wij u ook dit jaar weer om een bijdrage aan onze
stichting, zodat wij de hulp aan het Fatimiya College kunnen blijven voortzetten.

Vooruitblik

Het komende jaar wordt belangrijk voor Jaghori. Het zal hopelijk mogelijk zijn om de
lessen te hervatten en de onderwijsachterstand in te lopen. Wij gaan door met ons doel om jaarlijks ongeveer 3000 euro op te halen. Met dit bedrag kunnen we zorgen dat alle meisjes in Jaghori naar school kunnen en dat er voldoende onderwijzers zijn. Ook is daarmee ruimte voor eventuele noodhulp, zoals afgelopen jaar nodig was. Op die manier leveren we een kleine, maar cruciale bijdrage aan de toekomst van Afghanistan.

En we weten dat we niet alleen staan. Ondanks een voortdurend militair conflict, en onzekere uitzichten op vrede en de covid-pandemie, willen kinderen in Afghanistan
dolgraag naar school, zoals blijkt uit dit nieuwsbericht. Voor kinderen die door
oorlogsomstandigheden niet meer naar school kunnen is een wereldwijd fonds opgericht: het “Education Cannot Wait” fonds. Afghanistan is hierin top prioriteit. Klik hier voor meer informatie.

De leerlingen in Jaghori en het Fatimiya College hopen dat 2021 een jaar wordt waarin ze weer normaal naar school kunnen, en ze kunnen onze hulp daarbij goed gebruiken. De heer Zamiri :” Na 40 jaar(!) strijd in Afghanistan zijn wij nog steeds strijdbaar voor ons onderwijs!”

En verder kregen we brieven van twee vriendinnen en buurmeisjes: Fatima en Nida die beiden op het Fatimya college zitten, waarin ze vertellen ………..( zie ook hieronder hun met de hand geschreven brieven)

Wij danken u hartelijk voor uw blijvende steun aan Ayenda. Met uw hulp kunnen wij het Fatimiya College verzekeren dat ze ook in de toekomst goed onderwijs kunnen blijven bieden. Als suggestie vragen we u om 25 of 50 euro te doneren, maar uiteraard zijn we blij met elke bijdrage. Uw gift is belasting aftrekbaar vanwege onze ANBI-status.

Rekening nummer van Ayenda: IBAN: NL71 TRIO 0198525265
Bij vragen kunt u mailen met mieke.stroucken@gmail.com

Hartelijke groeten, namens het bestuur,

Mieke Stroucken, Zuhal Atai en Casper Thomas,
Tonnie van Kessel, voorzitter Stichting Ayenda Jaghori

Bijlage:

Brief van de twee leerlingen Fatima en Nida:

Ik ben Fatima Mohsini, dochter van Muhammad Rasul woonachtig in Bilau Dawood, leerling van klas 10 van Fatimiya college te Ashka Dawood. En ik ben Nida Haidari, dochter van Muhammad Ali, leerling van klas 11. Wij wensen mw. Tonnie, mw. Mieke en mw. Zuhal gezondheid, geluk en voorspoed in het leven. Tevens bedanken wij u namens onze klasgenoten voor jullie inzet en hulp voor onze school.

Het jaar 1399 is door Corona een moeilijke jaar geweest voor ons allen. Zoals jullie weten is het nadelig effect van Corona niet alleen in Afghanistan maar in heel wereld zichtbaar. Voor ons betekent het uitval van een schooljaar en beperkt toegang tot onderwijs. We hebben geen mogelijkheden om online lessen te volgen, derhalve hebben we welgeteld 3.5 maanden fysiek les gehad op school. Gelukkig zijn er geen sterfgevallen bekend onder leerlingen van Fatimiya college als gevolg van Corona. Wel zijn er 18 tot 20 Coronabesmettingen geweest onder leerlingen, die nu volledig hersteld zijn.

Hoogachtend, Fatima en Nida

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws