Jaarverslag Ayenda 2017-2019

Ayenda betekent “toekomst” in het Pasjtoe. De doelstelling van Stichting Ayenda Jaghori luidt statutair als volgt:

“Bevorderen van de ontwikkeling en ontplooiing van de inwoners in Jaghori (Afghanistan) in het algemeen en van vrouwelijke inwoners in het bijzonder. Bevorderen van onderwijs en opleidingen, met name in de gezondheidszorg, bevorderen van de verbondenheid tussen Nederland en Jaghori (Afghanistan)”.

Terugblik op de jaren 2017, 2018 en 2019

We hoeven ons voorlopig geen financiële zorgen te maken, omdat er intussen een vaste groep van donateurs is van de stichting. Zij worden een keer per jaar, per e mail, op de hoogte gebracht door middel van een nieuwsbrief, die eveneens gepubliceerd wordt op de website.

Medio 2017 heeft Ayenda een aanvraag ingediend voor ondersteuning van de school bij Boeken Steunen Mensen in Venlo, hetgeen in eerste instantie niet gehonoreerd werd. Een jaar later werden we wél uitgekozen! We mochten begin 2019 een bedrag van 3.000 euro ontvangen.

Begin 2018 heeft onze stichting een bijeenkomst georganiseerd, waarbij informatie is gegeven over de laatste ontwikkelingen van het Fatimiya college en de ontwikkelingen in Afghanistan, specifiek in de regio Jaghori. Dit werd opgeluisterd door een voorstelling van May Rooijakkers, theatermaker. Zij bracht het verhaal “Vlucht naar het licht”, over een jonge Afghaanse vluchteling op weg naar Europa.

Bestuurslid Zuhal Atai, afkomstig uit Afghanistan, heeft een presentatie verzorgd op deze sponsor bijeenkomst. Datzelfde heeft ze gedaan op 8 maart 2018 , tijdens de viering van internationale vrouwendag in Venlo. Tijdens beide activiteiten zijn er giften gedaan en nieuwe sponsoren bijgekomen.

Het bestuur heeft drie keer per jaar telefonisch contact met de heer Zamiri, het hoofd van de school. Zuhal Atai is degene die het gesprek voert in de lokale taal( het Dari), zij vertaalt tijdens het overleg voor de anderen. We horen de verhalen over de school, de meisjes en de lokale situatie. De heer Zamiri uit zich altijd enthousiast over de school, de vooruitgang van de meisjes en de enorme steun van de ouders voor dit onderwijs aan hun dochters. Bovendien stuurt hij ons cijfers over aantallen leerlingen en tot welke klas zij onderwijs volgen, geïllustreerd met foto’s en persoonlijke verhalen.

Een zeer belangrijk gegeven was de afgelopen drie jaar de toenemende onveiligheid in Afghanistan, waardoor meisjes soms niet naar school konden of durfden te komen. De school heeft geprobeerd zo min mogelijk te sluiten. Momenteel houdt de Taliban zich weer op afstand en gedoogt het onderwijs aan de meisjes. Een belangrijk feit is dat het lerarenbestand constant blijft en voor een groot deel uit vrouwelijke docenten bestaat.

Brief dhr. Zamiri (vertaling Zuhal Atai) op 23-12-2019:

Zalig kerst. Geachte mevrouw Tonnie en Zuhal Atai, ik hoop dat het goed gaat met u, en wens u veel succes in het leven. Voor de aanval van de Taliban in de regio Nawa, Jaghori ging het goed met het onderwijs. Echter zijn na de aanval van de Taliban, veel leerlingen gevlucht naar veiligere regio’s. En de school is voor twee weken gesloten geweest.

In 2019 was Jaghori minder veilig dan jaren ervoor. Desondanks hebben we het schooljaar goed afgesloten. De resultaten van het schoolexamen worden 3 ‘a 4 dagen na dit brief bekendgemaakt. Het onderwijs in de afgelopen tien jaar is als volgt ontwikkeld:

 1. De school is door Japan gebouwd.
 2. Ongeveer 80% van de leerlingen beschikken over lesboeken.
 3. Voor 90% van de leerlingen hebben we meubels.
 4. 90% van de leraren zijn goedgeschoold en vrouwen.
 5. 95% van de leerlingen beschikken over schrijfmateriaal.
 6. 98% van de ouders zijn voorstaanders van onderwijs voor meisjes.
 7. 80% van de ouders moedigen het voortzetten van de studies aan bij hun dochters.
 8. Op de school hebben we nu solar-systeem voor elektriciteit, waterput en toiletten.
 9. De school is nu omheind.

Deze 9 punten hebben het welzijn van de school verhoogd en het is noemenswaardig, dat uw hulp hieraan heeft bijgedragen. Ik, Muhammad Jumma Zamiri, ben heel gelukkig met mijn 30 jarige carrière als leraar. Ik heb mijn carrière toegewijd aan het bedienen van de jongens en meisjes van mijn land en duizenden leerlingen hebben hun diploma op onze school behaald. Ten slotte wens ik u een gelukkig 2020.

Hoogachtend,
Zamiri

Hoe houdt Ayenda contact met haar donateurs?

Door middel van een jaarlijkse nieuwsbrief, die digitaal wordt toegezonden. Deze staan gepubliceerd op de website.

Het bestuur van de stichting:

 • Antonia Johanna Leonarda van Kessel, voorzitter
 • Maria Elisabeth Jeanne Stroucken, penningmeester
 • Zuhal Atai, bestuurslid
 • Alle bestuursleden doen hun werk onbezoldigd

Toekomstplannen Ayenda

De stichting Ayenda wil het Fatimiya College blijvend steunen, ondanks of juist vanwege de moeilijke situatie. We kunnen de school niet bezoeken en soms moet het schoolhoofd onder gevaarlijke omstandigheden het geld ophalen. Het enthousiasme en het gemotiveerd zijn van leerlingen en docenten maakt echter dat wij hen niet in de steek willen laten. De bijdrage van Ayenda zorgt voor extra leerkrachten en leermiddelen. Wij blijven via het persoonlijk contact met het schoolhoofd de ontwikkelingen volgen en we houden onze sponsoren op de hoogte. Indien nodig worden nieuwe acties ondernomen om onze financiële afspraken na te komen.

Financieel overzicht Stichting Ayenda Jaghori 2019

Stand van zaken bankrekening op 1-1-2019: €306,61

Inkomsten 2019:
Giften (eenmalig en regelmatig): €6.755
Totaal beschikbaar in 2019: €306,61 + €6.755 = €7.061,61

Uitgaven 2019:
Stortingen naar school Afghanistan: €1.728,00
Onderhoud website: €141,83
Bankkosten/wereldpas: €128,54
Aanschaf kantoorartikelen e.d: €143,72
Telefoonkaart Afghanistan: €6

Totaal uitgaven 2019: €2.148,09
Stand van zaken bankrekening 31-12-2019: €4.913,52

Toelichting: Ayenda maakt jaarlijks 2500 euro over in drie termijnen naar het Fatimiya College. In 2019 is door de onveilige situatie het geld niet volledig afgehaald en vervolgens door de bank weer teruggestort op onze rekening. Dit gaan we in 2020 opnieuw overmaken.

Verslag: Tonnie van Kessel, voorzitter
tonnievankessel@home.nl

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws