Jaarverslag 2013

Ayenda betekent toekomst in het Pasjtoe. De doelstelling van Stichting Ayenda Jaghori luidt statutair als volgt:  

Bevorderen van de ontwikkeling en ontplooiing van de inwoners in Jaghori (Afghanistan) in het algemeen en van vrouwelijke inwoners in het bijzonder, bevorderen van onderwijs en opleidingen, met name in de gezondheidszorg, bevorderen van de verbondenheid tussen Nederland en Jaghori (Afghanistan)”

In overleg met een comité uit Jaghori, heeft Stichting Ayenda Jaghori besloten om de helft van het  schoolgeld te betalen van alle meisjes van het Fatimiya college waarvan de familie moeite heeft dit  geld te betalen. Dit werd door het comité, bestaande uit mannen en vrouwen uit Jaghori,  aangedragen als belangrijkste behoefte. Vaak hebben families te weinig geld om de jaarlijkse  schoolbijdrage van hun dochters te betalen. De leraren vragen dagelijks om het schoolgeld, en de  wetenschap dat ze dat nooit volledig zullen kunnen betalen, weerhoudt meisjes ervan naar school te  komen. Als gevolg krijgen de leraren slechts een gedeelte van hun salaris uitbetaald, waardoor zij  vaker afwezig zijn. Zo krijgen ook de meisjes die wél hun schoolgeld hebben betaald geen volledig  onderwijs.  

Aan het begin van elk schooljaar stuurt de school een lijst naar Ayenda met daarop de namen van  alle meisjes van wie de familie moeite heeft het schoolgeld te betalen. Door de helft van het  schoolgeld van deze meisjes te betalen, stimuleert Ayenda hen om het hele jaar naar school te  komen en kunnen leraren hun volledige salaris ontvangen, zodat alle meisjes op school goed en  volledig onderwijs krijgen. 

Ayenda heeft continuïteit hoog in het vaandel staan. De Stichting focust daarom op het duurzaam  ondersteunen van 400-500 meisjes in Jaghori. Op de lange termijn wil Ayenda haar activiteiten graag  uitbreiden met het opleiden van twee vroedvrouwen, om zo kinder- en moedersterfte in Jaghori  tegen te gaan. 

Bestuur eind 2013 

  • Anna Louise Custers, voorzitter 
  • Zuhal Atai, Penningmeester 
  • Casper Anthonie Thomas, Secretaris 

Alle bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. 

Activiteiten in Afghanistan – 2013 

• De helft van het schoolgeld van 500 meisjes is betaald door Ayenda. 

• Het salaris van 11 leraren is betaald door Ayenda.

• Daarnaast is Wahid Ahmadi, mede-oprichter van Ayenda, op bezoek geweest bij de school in  Jaghori. Deze reis is volledig op eigen kosten gemaakt. Het bezoek was een goede  gelegenheid om Stichting Ayenda een gezicht te geven, zowel bij het Fatimiya College in  Jaghori als bij de donateurs in Nederland. Het heel veel foto’s, beeldmateriaal en verhalen  over de Fatimiya school opgeleverd. Hier een kort reisverslag (ook te lezen op: http://ayenda-jaghori.com/reisverslag.html):  

Wahid Ahmadi, september 2013 

Mijn reis naar Jaghori: 

In het begin van de reis was ik ontzettend zenuwachtig, ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik had  natuurlijk van alles gehoord en gelezen in het nieuws. Afghanistan is onveiliger geworden sinds mijn  vorige bezoek, in 2010. 

Na mijn aankomst in Kabul vertrokken we meteen naar Jaghori. De weg tussen Kabul en Jaghori was  het onveiligste deel van mijn reis. Onderweg wordt er vaak geschoten op de Amerikaanse konvooien.  Je moet weten wanneer een konvooi de weg passeert en er nooit achter of voor gaan rijden, want  dan is de kans het grootst dat je ook beschoten wordt. 

Als je de harde weg veilig hebt afgelegd kom je op een onverharde weg, daar is het nog onveiliger,  want op die weg worden heel veel auto’s overvallen door rovers die zich voor doen als Taliban. Je  kunt dan beter geen buitenlandse documenten of valuta bij je hebben. Ik had dan ook uit voorzorg  mijn paspoort en bankpas bij vrienden in Kabul achtergelaten. 

Na een reis van ongeveer 7 uur kwam ik eindelijk veilig aan in Jaghori. Eenmaal daar vergat ik alle  zorgen. Ik was dolblij om mijn familie weer te zien. Ze waren ook blij en overweldigden mij met heel  veel liefde. 

Jaghori zelf is veilig, daar is geen Taliban. Eerst heb ik uitgerust en alle familie ontmoet die voor mij  was gekomen. De volgende dag begonnen de bezoekjes bij de familie, vrienden en andere kennissen. Omdat Afghanistan steeds onveiliger wordt zijn heel veel jongens vertrokken naar Australië, in de  hoop daar een veilige toekomst op te bouwen voor hun gezinnen. Daarom waren er minder jongens  dan in 2010. 

Het bezoek aan de school: 

Toen ik in Jaghori aankwam was de Ramadan nog bezig, dus de mensen waren aan het vasten.  Daarna was het Suikerfeest. In de derde week van mijn reis bezocht ik de school. Die was eerder  dicht vanwege twee weken zomervakantie en dat werd nog een week verlengd wegens het  Suikerfeest. De opkomst op de dag dat ik er was, bleek aan de lage kant, omdat de leerlingen nog in  de feeststemming waren. Maar de school zag er heel goed uit, de leerlingen die er waren zagen ook  goed verzorgd en gezond uit. Ik heb een paar meisjes gesproken die gesponsord worden door  Ayenda. Ze waren heel positief over de hulp en dankbaar dat ze de kans kregen om een goede  toekomst op te bouwen. De schooldirecteur was ook heel tevreden, de inschrijvingen onder meisjes  bleek toegenomen na de hulp van Ayenda. Ze hadden meer leraren in dienst genomen, en omdat de  inschrijvingen oplopen is er een nieuw gebouw bijgebouwd. Meer meisjes volgen meer lessen, de  afwezigheid onder leraren en leerlingen is afgenomen, aldus de directeur. 

Tijdens mijn bezoeken bij familie en vrienden heb ik ook ouders gevraagd wat zij ervan vonden dat er  steeds meer meisjes naar school gaan. De ouders waren positief, en ze stonden erachter dat hun  dochters ook naar school gaan en carrière opbouwen. Sommige ouders vonden het heel fijn dat ze  nu niet meer op hun zoons hoefden te wachten om naar de dokter te gaan. Jongere jongens vonden  het ook heel fijn dat door educatie van meisjes heel veel last van hun schouders was afgenomen. De  taken worden nu gedeeld met de zussen en vrouwen. 

Ik ben erg blij en positief over mijn bezoek aan Jaghori. Nu ik de school heb bezocht heb ik een beter  idee van wat er met het geld gebeurt. Het wordt goed aan de educatie van meisjes besteed. Verder 

ben ik blij dat jongens en ouders heel positief zijn over educatie voor meisjes en dat de meisjes ook  gesteund en aangemoedigd worden door familie. Ik hoop dat het veilig blijft in Jaghori zodat de  meisjes hun studie kunnen blijven volgen. 

Zolas ik eerder heb gezegd is de reis tussen Jaghori en Kabul het onveiligst, deze weg moest ik nog  een keer afleggen om naar Kabul te gaan, gelukkig ben veilig terug in Nederland. Toen ik Frankfurt  landde was ik echt opgelucht. 

Activiteiten in Nederland – 2013 

Van de vorig jaar opgestelde actiepunten zijn de volgende activiteiten ondernomen: • Casper Anthonie Thomas is aangesteld als secretaris. 

• De RAGweek Maastricht en de Ronde Tafel Amsterdam zijn benaderd voor bijdragen. De  Ronde Tafel heeft zeer gul 2000 euro toegezegd. Deze bijdrage is te verwachten in de loop  van 2014. De RAGweek Maastricht heeft helaas een ander goed doel gekozen. 

In 2013 hebben we een aantal benefietactiviteiten in Nederland ondernomen: • November 2013: benefietdiner, met 27 deelnemers. Een gezelschap dat Ayenda een warm  hart toedraagt at daar gezamenlijk een eenvoudige Afghaanse maaltijd, gekookt door Razia,  Wahid en Zuhal. De opbrengst van het diner was ruim 1100 euro. 

• December 2013: Sponsorloop door het Reynaert College in Hulst. De leerlingen haalden  gezamenlijk maar liefst 4000 euro op voor onze stichting. Een fantastisch resultaat! 

Vrienden van Ayenda 

Vrienden van Ayenda hebben zich ook in 2013 ingezet voor de stichting.  

Koen van den Kieboom heeft de website trouw bijgehouden. 

Mieke Stroucken heeft een geweldige bijdrage geleverd aan Ayenda door de Stichting voor te dragen  als goed doel van het Reynaert College’s sponsorloop. Tonnie van Kessel en Jan Custers hebben het bestuur ondersteund en het benefietdiner mede  mogelijk gemaakt. Wahid Ahmadi heeft contact met het comité in Jaghori onderhouden en het bestuur ondersteund. 

Andere vrienden die zich voor Ayenda sinds haar oprichting in 2011 hebben ingezet: Beeldend kunstenaar Louis van Marissing ontwierp het logo. Christine Rothuizen heeft mooie vouchers en ander PR materiaal ontworpen. Fluitiste Wenny Roeffen speelde dwarsfluit op Ayenda’s benefietconcert in september 2011. Singer/songwriter Vera van Groenendaal zong op Ayenda’s benefietconcert in september 2011. Ellen Mares en Hans Vlek waren onvergetelijke gastvrouw en -heer voor Ayenda’s benefietconcert. 

Veel dank aan al onze vrienden! 

Plannen voor 2014 

Er zijn plannen voor nieuwe fondswerving.  

Ayenda wil doorzetten om een vaste groep donateurs op te bouwen rondom de Stichting. Deze  groep zal met regelmaat geïnformeerd worden over nieuws vanuit Jaghori, en de activiteiten  georganiseerd door Stichting Ayenda. 

Daarnaast willen we Ayenda’s bekendheid uitbreiden, zowel binnen als buiten Venlo. Voorgestelde  activiteiten: 

• Benefietfilm op het Wereldfilmfestival in Venlo: speciale Ayenda-vertoning van de film  ‘Buddha Collapsed out of Shame’ 

• Benaderen: RAGweek Maastricht 

Stichting Ayenda wil haar professionalisering voortzetten. Actiepunten voor 2014:  • ANBI status aanvragen 

• Website gebruiksvriendelijker maken 

Financiële paragraaf 

Ayenda streeft ernaar om 100% van de donaties bij de meisjes van het Fatimiya College te krijgen.  Dus voor elke 5 euro gaat écht een meisje een jaar lang naar school. Zoals elke organisatie, heeft ook  Ayenda ‘andere’, voornamelijk administratieve kosten. We proberen deze kosten zo laag mogelijk te  houden, en enkel gerelateerd aan fondsenwervingsactiviteiten zoals PR, bank- en organisatiekosten  voor benefietactiviteiten, te spenderen. Deze ‘andere’ kosten worden betaald uit een éénmalige  particuliere gift à 1.800 euro ten tijde van het oprichten van Ayenda in 2011. Deze gift zal de  administratieve en oprichtingskosten van Stichting Ayenda dekken tot en met 2015. 

De bankkosten zijn aan de relatief hoge kant voor Ayenda. Dit komt omdat wij het belangrijk vinden dat alle activiteiten van Ayenda duurzaam zijn en dus voor de Triodos Bank hebben gekozen. 

Dit jaar heeft Ayenda in een videocamera geïnvesteerd, om meer en beter beeldmateriaal van de  school te kunnen ontvangen. 

Ayenda betaalt sinds 2013 voor 500 meisjes het schoolgeld. De uitgaven voor 2013 reflecteren deze  kosten niet volledig: een gedeelte van het schoolgeld voor het schooljaar 2013-2014 zal begin 2014  worden overgemaakt.

* Correctie: deze uitgave was niet vermeld in het jaarverslag 2012.
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws