Lees meer over het Fatimiya College

ayenda-jaghori-voedselactie

Sinds de oprichting in 2011 is Ayenda Jaghori verbonden met het Fatimiya College. Deze meisjesschool in Jaghori, een kleine stad in het zuidoosten van Afghanistan, verzorgt lessen voor circa 550 leerlingen van tussen de 6 en 18 jaar. Onze stichting heeft de missie om de onderwijsmogelijkheden van de meisjes te verbeteren door het verstrekken van aanvullende financiële middelen.

Over de school

Het Fatimiya College heeft in totaal zestien leerkrachten, drie bedienden en een directeur. Klassen 1-5 krijgen ‘s ochtend les en klassen 6-12 krijgen ’s middags les. Er wordt lesgegeven in onder andere taal, religie, natuurkunde, wiskunde en biologie. Verder wordt er sport georganiseerd en krijgen de leerlingen les in creatieve vakken zoals tekenen en kalligrafie.

De school heeft twee gebouwen met 22 klaslokalen en 10 toiletten. De inschrijvingen van de school beginnen aan het einde van schooljaar, het jaar begint met het Afghaanse Nieuwjaar in maart. Er wordt twee keer per jaar getoetst.

Fatimyia College

Ongeveer de helft van de leerlingen heeft financieel hulp nodig. Ze kunnen het schoolgeld en het lesmateriaal niet zelf betalen. Vaak gebeurt het dat de meisjes spijbelen of meisjes of school veel te vroeg verlaten omdat ze zich schamen dat ze het schoolgeld niet kunnen betalen.

Bovendien krijgt de school geen financiële hulp van de overheid, waardoor er onvoldoende geld is voor de salarissen van de leraren. Wanneer de leraren hun salaris niet tijdig ontvangen, gaan ze vaak op zoek naar ander werk, met als gevolg een tekort aan leerkrachten en meer lesuitval.

Over de stichting

Ayenda Jaghori helpt het Fatimiya College via donaties verzameld in Nederland. Voor 550 leerlingen wordt de schoolkosten vergoed en 150 leerlingen krijgen schrijfmateriaal. De salarissen van zeven leraren worden met hulp van Ayenda Jaghori betaald.

Het bestuur bestaat uit Tonnie van Kessel (voorzitter), Zuhal Atai (secretaris) en Mieke Stroucken (penningmeester). Vaste vrijwilligers zijn Wahid Ahmadi en Casper Thomas.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via mieke.stroucken@gmail.com. Donaties kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL71TRIO0198525265 ten name van stichting Ayenda Jaghori.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws